Onze filosofie

We zijn begonnen in april 2023 met de volgende 5 rassen: Souvignier Gris, Monarch, Muscaris, Cabernet Cortis en Merlot Khorus. In totaal zijn er circa 2.500 stokken aangeplant en hebben zich buitengewoon goed ontwikkelt in het groeiseizoen. De eerste (begin) oogst wordt ook al in september/oktober 2024 verwacht.

Aangezien de bodem op de zuid-helling van De Tangh een zandige samenstelling kent waarbij de pH waarde van nature aan de zurige kant is dienden we de bodemsamenstelling aanzienlijk te verbeteren; met name kalk, magnesium en kalium zijn in belangrijke mate toegevoegd. Dit zal jaarlijks onderhouden moeten worden aangezien de wijnstokken tijdens de groei- en vruchtontwikkeling stevig gebruik maken van de additieven in de bodem. Het plan is om op termijn ten behoeve van duurzame en langjarige bodemversterking gemalen eierschalen uit te strooien die met name een kalkversterking van de bodem tot gevolg zal hebben. Op deze manier willen we ook het circulaire karakter van ons wijndomein vormgeven.

Naast circulariteit staat ook het bevorderen van biodiversiteit centraal in de wijngaard; brede groenstroken met wilde bloemen (zogenaamde kopakkers) gecombineerd met een bijenhouderij en uitsluitend biologische compost moeten bijdragen tot een balans tussen natuur en opbrengst. Een andere ambitie is om uiterlijk in 2026 een deel van de wijngaard te laten overschakelen op zogenaamde perma cultuur in de bodem.

Voor 2024 staat een volgende aanplant op de planning om circa 1.500 wijnstokken toe te voegen aan de huidige wijngaard. Het zal hier gaan om 4 nieuwe rassen te weten: Sauvignac, Calardis, Pinot Nova en Carillon.